sage-femme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sage-femme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sage-femme, sagefemme <pl sages-femmes, sagefemmes> [saʒfam] SAMOST ž

I.comme [kɔm] PRIS

II.comme [kɔm] VEZNIK

1. comme (de même que):

do as I do

2. comme (dans une comparaison):

as red as a beetroot Brit
as red as a beet Am

4. comme (dans une illustration, une explication):

III.comme [kɔm]

Prevodi za sage-femme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

midwifery [Brit mɪdˈwɪf(ə)ri, Am ˈmɪdˌwaɪf(ə)ri] SAMOST

midwife <pl midwives> [Brit ˈmɪdwʌɪf, Am ˈmɪdˌwaɪf] SAMOST MED

1. work (physical or mental activity):

2. work (occupation):

6. work (achievement, product):

œuvre ž (by de)

sage-femme v slovarju PONS

Prevodi za sage-femme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sage-femme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文