cordée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cordée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cordée [kɔʀde] SAMOST ž

corde [kɔʀd] SAMOST ž

glej tudi pendu, cou, arc

I.pendu (pendue) [pɑ̃dy] GLAG pp

pendu → pendre

II.pendu (pendue) [pɑ̃dy] PRID

III.pendu (pendue) [pɑ̃dy] SAMOST m (ž)

IV.pendu SAMOST m

V.pendu (pendue) [pɑ̃dy]

cou [ku] SAMOST m

arc [aʀk] SAMOST m

Prevodi za cordée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cordée v slovarju PONS

Prevodi za cordée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cordée [kɔʀde] SAMOST ž

corde [kɔʀd] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za cordée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cordée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文