whenever v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za whenever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

whenever [Brit wɛnˈɛvə, Am (h)wɛnˈɛvər, (h)wəˈnɛvər] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za whenever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whenever v slovarju PONS

Prevodi za whenever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za whenever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whenever Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文