keys v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za keys v slovarju angleščina»francoščina

keys v slovarju PONS

Prevodi za keys v slovarju angleščina»francoščina

keys Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

keys iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

keys iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文