chuck v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chuck v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi chuck in

I.chuck away GLAG [Brit tʃʌk -, Am tʃək -] inf (chuck [sth] away, chuck away [sth])

II.chuck up GLAG [Brit tʃʌk -, Am tʃək -] slang (chuck [sth] up, chuck up [sth])

I.chuck out GLAG [Brit tʃʌk -, Am tʃək -] inf (chuck [sth] out, chuck out [sth])

II.chuck out GLAG [Brit tʃʌk -, Am tʃək -] inf (chuck [sb] out, chuck out [sb])

I.chuck in GLAG [Brit tʃʌk -, Am tʃək -] inf (chuck [sth] in, chuck in [sth])

Prevodi za chuck v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chuck v slovarju PONS

Prevodi za chuck v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za chuck v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chuck Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文