weather's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weather's v slovarju angleščina»francoščina

weather-beaten [Brit ˈwɛðəbiːt(ə)n, Am ˈwɛðər ˈbitn] PRID

weather's v slovarju PONS

Prevodi za weather's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weather's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weather's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

weather's iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文