vieilli v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vieilli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi vieillir

I.vieillir [vjɛjiʀ] SAMOST m

1. vieillir (en âge):

IV.se vieillir GLAG povr

I.vieillir [vjɛjiʀ] SAMOST m

1. vieillir (en âge):

IV.se vieillir GLAG povr

Prevodi za vieilli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

vieilli v slovarju PONS

Prevodi za vieilli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vieilli(e) [vjeji] PRID

II.vieillir [vjɛjiʀ] GLAG preh. (faire paraître plus vieux)

Prevodi za vieilli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vieilli Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文