moteurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moteurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] PRID

II.mo|teur SAMOST m

III.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] MEDMET CINE

IV.motrice SAMOST ž

V.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis]

bloc-moteur <pl blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] SAMOST m

sensori-mo|teur (sensori-motrice) <mpl sensori-moteurs> [sɑ̃sɔʀimɔtœʀ, tʀis] PRID

moteur-fusée <pl moteurs-fusées> [mɔtœʀfyze] SAMOST m

Prevodi za moteurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moteurs v slovarju PONS

Prevodi za moteurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moteur [mɔtœʀ] SAMOST m

II.moteur [mɔtœʀ] APP

moteur (-trice) [mɔtœʀ, -tʀis] PRID

bloc-moteur <blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] SAMOST m TECH, AUTO

Prevodi za moteurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moteurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

moteurs iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za moteurs v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文