troubles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za troubles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se troubler GLAG povr

I.trouble [tʀubl] PRID

II.trouble [tʀubl] PRIS

III.trouble [tʀubl] SAMOST m

IV.trouble [tʀubl] SAMOST mpl

V.trouble [tʀubl]

trouble-fête <pl trouble-fête, trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za troubles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

troubles v slovarju PONS

Prevodi za troubles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.trouble1 [tʀubl] PRID

II.trouble1 [tʀubl] PRIS

trouble2 [tʀubl] SAMOST m

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za troubles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

troubles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fauteur(-trice) m (ž) de troubles
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文