stuck v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stuck v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.stuck [Brit stʌk, Am stək] GLAG pt GLAG pp

stuck → stick

glej tudi stick

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

stuck-up [Brit stʌkˈʌp, Am ˈˌstək ˈəp] PRID inf

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

I.stick to GLAG [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick to [sth/sb])

Prevodi za stuck v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stuck v slovarju PONS

Prevodi za stuck v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi stick2, stick1

Prevodi za stuck v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stuck Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文