actions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za actions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

action [aksjɔ̃] SAMOST ž

1. action (fait d'agir):

5. action (initiative):

7. action FIN:

acter [akte] GLAG preh.

Prevodi za actions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

actions v slovarju PONS

Prevodi za actions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

action [aksjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za actions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

actions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文