offensive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za offensive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.offensive [Brit əˈfɛnsɪv, Am əˈfɛnsɪv] SAMOST

II.offensive [Brit əˈfɛnsɪv, Am əˈfɛnsɪv] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za offensive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

offensive v slovarju PONS

Prevodi za offensive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za offensive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

offensive Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文