equity v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za equity v slovarju angleščina»francoščina

I.equity [Brit ˈɛkwɪti, Am ˈɛkwədi] SAMOST

equity v slovarju PONS

equity Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文