weren't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weren't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weren't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

weren't v slovarju PONS

Prevodi za weren't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

Prevodi za weren't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weren't Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文