lancé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lancé v slovarju francoščina»angleščina

lance [lɑ̃s] SAMOST ž

lance-grenades, lance-grenade <pl lance-grenades> [lɑ̃sɡʀənad] SAMOST m

lance-missiles, lance-missile <pl lance-missiles> [lɑ̃smisil] SAMOST m

lance-satellites, lance-satellite <pl lance-satellites> [lɑ̃ssatelit] SAMOST m

lance-roquettes, lance-roquette <pl lance-roquettes> [lɑ̃sʀɔkɛt] SAMOST m

lance-pierres, lance-pierre <pl lance-pierres> [lɑ̃spjɛʀ] SAMOST m

lance-flammes, lance-flamme <pl lance-flammes> [lɑ̃sflam] SAMOST m

lance-torpilles, lance-torpille <pl lance-torpilles> [lɑ̃stɔʀpij] SAMOST m

lance-fusées, lance-fusée <pl lance-fusées> [lɑ̃sfyze] SAMOST m

I.lancer [lɑ̃se] SAMOST m

1. lancer:

il lance à 30 mètres SPORT

III.lancer [lɑ̃se] GLAG nepreh. inf (élancer)

IV.se lancer GLAG povr

V.lancer [lɑ̃se]

lancé v slovarju PONS

Prevodi za lancé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lance [lɑ̃s] SAMOST ž

III.lancer [lɑ̃se] SAMOST m SPORT

I.free-lance <free-lances> [fʀilɑ̃s] SAMOST mf

II.free-lance <free-lances> [fʀilɑ̃s] PRID inv

lance-flammes [lɑ̃sflam] SAMOST m inv

lance-pierre <lance-pierres> [lɑ̃spjɛʀ] SAMOST m

Prevodi za lancé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lancé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文