dash v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dash v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.dash [Brit daʃ, Am dæʃ] MEDMET dated (exasperated)

II.dash off GLAG [Brit daʃ -, Am dæʃ -] (dash off [sth], dash [sth] off)

II.pebble-dash [Brit, Am ˈpɛbəl ˌdæʃ] GLAG preh.

Prevodi za dash v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dash v slovarju PONS

Prevodi za dash v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za dash v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dash Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文