cardiaque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cardiaque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cardiaque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cardiaque v slovarju PONS

Prevodi za cardiaque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cardiaque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cardiaque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文