absolute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za absolute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.absolute [Brit ˈabsəluːt, Am ˈæbsəˌlut, ˌæbsəˈlut] SAMOST

II.absolute [Brit ˈabsəluːt, Am ˈæbsəˌlut, ˌæbsəˈlut] PRID

Prevodi za absolute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
l'absolu PHILOS

absolute v slovarju PONS

Prevodi za absolute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za absolute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

absolute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文