débutant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za débutant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.débutant (débutante) [debytɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.débutant (débutante) [debytɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.débutante SAMOST ž

I.débuter [debyte] GLAG preh. criticized

Prevodi za débutant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

débutant v slovarju PONS

Prevodi za débutant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za débutant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

débutant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文