comme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comme v slovarju angleščina»francoščina

comma [Brit ˈkɒmə, Am ˈkɑmə] SAMOST (in punctuation)

femme [Brit fɛm, Am fɛm], fem SAMOST (lesbian)

I.comment [Brit ˈkɒmɛnt, Am ˈkɑmɛnt] SAMOST

I.common [Brit ˈkɒmən, Am ˈkɑmən] SAMOST (public land)

comme v slovarju PONS

Prevodi za comme v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文