eats v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za eats v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. eat (consume) person, animal:

II.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] GLAG nepreh.

comfort eat <prét ate; part passé eaten> GLAG nepreh.

Prevodi za eats v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eats v slovarju PONS

Prevodi za eats v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za eats v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

eats Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文