ate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ate → eat

glej tudi eat

1. eat (consume) person, animal:

II.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] GLAG nepreh.

1. eat (consume) person, animal:

II.eat <prét ate, part passé eaten> [Brit iːt, Am it] GLAG nepreh.

comfort eat <prét ate; part passé eaten> GLAG nepreh.

Prevodi za ate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ate v slovarju PONS

Prevodi za ate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eat

Individual translation pairs

Prevodi za ate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文