jolie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jolie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.joli (jolie) [ʒɔli] PRID

1. joli (beau):

II.joli SAMOST m

III.joli (jolie) [ʒɔli]

IV.joli (jolie) [ʒɔli]

Individual translation pairs

Prevodi za jolie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jolie v slovarju PONS

Prevodi za jolie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

joli(e) [ʒɔli] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za jolie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

jolie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文