damages v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za damages v slovarju angleščina»francoščina

I.damage [Brit ˈdamɪdʒ, Am ˈdæmɪdʒ] SAMOST U

damages v slovarju PONS

Prevodi za damages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za damages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

damages Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

what's the damage? iron inf
il y a du dégât! inf

damages iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文