qu'hier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qu'hier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hier [jɛʀ] PRIS

avant-hier [avɑ̃tjɛʀ] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za qu'hier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

qu'hier v slovarju PONS

Prevodi za qu'hier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za qu'hier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

qu'hier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文