slower v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slower v slovarju angleščina»francoščina

slow → slow down

glej tudi slow down, go-slow

II.slow down GLAG [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit SAMOST

II.slow down GLAG [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit SAMOST

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] PRID

slower v slovarju PONS

Prevodi za slower v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za slower v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

slower Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文