well-being v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za well-being v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] GLAG preh.

II.contribute [Brit kənˈtrɪbjuːt, ˈkɒntrɪbjuːt, Am kənˈtrɪbjut] GLAG nepreh.

Prevodi za well-being v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] SAMOST m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] SAMOST m

sensation [sɑ̃sasjɔ̃] SAMOST ž

II.veiller [veje] GLAG preh. obj.indir.

IV.veiller [veje]

well-being v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文