mériter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mériter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mériter personne, action estime, encouragements, récompense, punition:

II.mériter de GLAG preh.

III.se mériter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za mériter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mériter v slovarju PONS

Prevodi za mériter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za mériter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mériter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文