considering v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za considering v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.considering [Brit kənˈsɪd(ə)rɪŋ, Am kənˈsɪd(ə)rɪŋ] PREDLOG

II.considering [Brit kənˈsɪd(ə)rɪŋ, Am kənˈsɪd(ə)rɪŋ] VEZNIK

III.considering [Brit kənˈsɪd(ə)rɪŋ, Am kənˈsɪd(ə)rɪŋ] PRIS inf

Individual translation pairs

Prevodi za considering v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

considering v slovarju PONS

Prevodi za considering v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za considering v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

considering Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文