lu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lire [liʀ] SAMOST ž

1. lire (déchiffrer):

lire qc à qn

III.lire [liʀ]

Prevodi za lu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
lira FIN, HIST
lire ž
lire (to sb à qn)
lire à haute voix (to sb à qn)

lu v slovarju PONS

Prevodi za lu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lu(e) [ly] GLAG

lu part passé de lire

glej tudi lire1, lire2

lire2 [liʀ] SAMOST ž

lire2 [liʀ] SAMOST ž

Prevodi za lu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

lu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文