speaks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za speaks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.speak <prét spoke; part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] GLAG preh.

III.speak <prét spoke, part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] GLAG nepreh.

1. speak (talk):

I.speak to GLAG [Brit spiːk -, Am spik -] (speak to [sth]) ADMIN

Individual translation pairs

Prevodi za speaks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

speaks v slovarju PONS

Prevodi za speaks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. speak (articulate):

Individual translation pairs

Prevodi za speaks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

speaks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文