accompanied v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accompanied v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za accompanied v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

accompanied v slovarju PONS

accompanied Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文