guidé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za guidé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.guide [ɡid] SAMOST m

II.guide [ɡid] SAMOST ž

III.guides SAMOST fpl

II.se guider GLAG povr

guide-âne <pl guide-ânes> [ɡidɑn] SAMOST m

guide-interprète <pl guides-interprètes> [ɡidɛ̃tɛʀpʀɛt, ɡidzɛ̃tɛʀpʀɛt] SAMOST mf

guide-file <pl guide-file> [ɡidfil] SAMOST m

Prevodi za guidé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

guidé v slovarju PONS

Prevodi za guidé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za guidé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

guidé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文