indicateur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za indicateur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.indica|teur (indicatrice) [ɛ̃dikatœʀ, tʀis] PRID

II.indica|teur SAMOST m

III.indica|teur (indicatrice) [ɛ̃dikatœʀ, tʀis]

Prevodi za indicateur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

indicateur v slovarju PONS

Prevodi za indicateur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za indicateur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

indicateur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

indicateur iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文