goûts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za goûts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avant-goût <pl avant-goûts>, avant-gout <pl avant-gouts> [avɑ̃ɡu] SAMOST m

goût, gout [ɡu] SAMOST m

3. goût (discernement):

4. goût (gré):

arrière-goût <pl arrière-goûs>, arrière-gout <pl arrière-gous> [aʀjɛʀɡu] SAMOST m lit, fig

Individual translation pairs

Prevodi za goûts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

goûts v slovarju PONS

Prevodi za goûts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

goût [gu] SAMOST m

avant-goût <avant-goûts> [avɑ̃gu] SAMOST m

arrière-goût <arrière-goûts> [aʀjɛʀgu] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za goûts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

goûts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文