kids v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za kids v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] GLAG preh. inf

III.kid <part prés kidding; prét, part passé kidded> [Brit kɪd, Am kɪd] GLAG nepreh. (tease)

Individual translation pairs

Prevodi za kids v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

kids v slovarju PONS

Prevodi za kids v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za kids v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

kids Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文