walked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za walked v slovarju angleščina»francoščina

I.walk [Brit wɔːk, Am wɔk] SAMOST à pied is often omitted with movement verbs if we already know that the person is on foot. If it is surprising or ambiguous, à pied should be included.

1. walk:

1. walk:

I.walk into GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk into [sth])

I.walk over GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over)

II.walk over GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over [sb]) inf

I.walk around GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk around) lit

II.walk around GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk around [sth])

glej tudi walk away

I.walk round GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round)

II.walk round GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round [sth])

glej tudi walk off

walked v slovarju PONS

Prevodi za walked v slovarju angleščina»francoščina

walked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文