troubler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za troubler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se troubler GLAG povr

Prevodi za troubler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

troubler v slovarju PONS

Prevodi za troubler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za troubler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

troubler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文