troublé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za troublé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.trouble [tʀubl] PRID

II.trouble [tʀubl] PRIS

III.trouble [tʀubl] SAMOST m

IV.trouble [tʀubl] SAMOST mpl

V.trouble [tʀubl]

II.se troubler GLAG povr

trouble-fête <pl trouble-fête, trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] SAMOST mf

Prevodi za troublé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

troublé v slovarju PONS

Prevodi za troublé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.trouble1 [tʀubl] PRID

II.trouble1 [tʀubl] PRIS

trouble2 [tʀubl] SAMOST m

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] SAMOST mf

Prevodi za troublé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

troublé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文