storage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za storage v slovarju angleščina»francoščina

storage [Brit ˈstɔːrɪdʒ, Am ˈstɔrɪdʒ] SAMOST

1. storage (keeping):

storage v slovarju PONS

Prevodi za storage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za storage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

storage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文