compliments v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compliments v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.compliment [kɔ̃plimɑ̃] SAMOST m

II.compliments SAMOST mpl

Individual translation pairs

Prevodi za compliments v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

compliments v slovarju PONS

Prevodi za compliments v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za compliments v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

compliments Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文