fetch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fetch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.fetch in GLAG [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sth] in, fetch in [sth])

II.fetch in GLAG [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sb] in)

I.fetch out GLAG [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sth] out, fetch out [sth])

II.fetch out GLAG [Brit fɛtʃ -, Am fɛtʃ -] inf (fetch [sb] out, fetch out [sb])

Prevodi za fetch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fetch v slovarju PONS

Prevodi za fetch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za fetch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fetch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文