pharmacie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pharmacie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pharmacie [faʀmasi] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za pharmacie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pharmacie v slovarju PONS

Prevodi za pharmacie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za pharmacie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pharmacie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文