payables v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za payables v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

payable [pɛjabl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za payables v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

payables v slovarju PONS

payables Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文