sank v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sank → sink

glej tudi sink

II.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG preh.

III.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG nepreh.

II.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG preh.

III.sink <prét sank, part passé sunk> [Brit sɪŋk, Am sɪŋk] GLAG nepreh.

Prevodi za sank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sank v slovarju PONS

Prevodi za sank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi sink

I.sink <sank [or sunk], sunk> [sɪŋk] SAMOST

I.sink <sank [or sunk], sunk> [sɪŋk] SAMOST

Prevodi za sank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sank Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文