Elle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elle [ɛl] OSEB ZAIM ž

1. elle (sujet):

3. elle (après une préposition):

chez-elle <pl chez-elle> [ʃezɛl] SAMOST m inf

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] OSEB ZAIM ž

Prevodi za Elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
métrosexuel/-elle m/ž
solennel/-elle
formel/-elle
solennel/-elle
intellectuel/-elle m/ž
intellectuel/-elle m/ž snob
mortel/-elle m/ž
mortel/-elle
mortel/-elle
éternel/-elle
temporel/-elle
temporel/-elle

Elle v slovarju PONS

Prevodi za Elle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

elle [ɛl] ZAIMEK pers

glej tudi lui, il

I.lui [lɥi] ZAIMEK pers

II.lui [lɥi] ZAIMEK pers, m

il [il] ZAIMEK pers

Individual translation pairs

Prevodi za Elle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Elle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文