SHE v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za SHE v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

she's → she is, → she has

Individual translation pairs

Prevodi za SHE v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

SHE v slovarju PONS

Prevodi za SHE v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.she [ʃi:] pers pron (female person or animal)

Individual translation pairs

Prevodi za SHE v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

SHE Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文