signé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za signé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

signe [siɲ] SAMOST m

1. signe (indice):

2. signe (symbole) ASTROL:

3. signe (geste):

glej tudi avant-coureur

1. signer (apposer sa signature sur):

II.signer [siɲe] GLAG nepreh. (s'exprimer en langage des signes)

III.se signer GLAG povr

Prevodi za signé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

signé v slovarju PONS

Prevodi za signé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

signe [siɲ] SAMOST m

1. signe (geste, indice):

Individual translation pairs

Prevodi za signé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

signé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

signé iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文