either’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za either’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] ZAIMEK

II.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] DOL

2. either (both):

III.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] PRIS

IV.either [Brit ˈʌɪðə, ˈiːðə, Am ˈiðər, ˈaɪðər] VEZNIK

Individual translation pairs

Prevodi za either’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

either’ v slovarju PONS

Prevodi za either’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.either [ˈaɪðəʳ, Am ˈi:ðɚ] PRIS (in alternatives)

Individual translation pairs

Prevodi za either’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

either’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文