supported v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za supported v slovarju angleščina»francoščina

I.support [Brit səˈpɔːt, Am səˈpɔrt] SAMOST

1. support (moral, financial, political):

supported v slovarju PONS

Prevodi za supported v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

5. support no pl, no indef art (provision of necessities):

Prevodi za supported v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

supported Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

supported iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文